نفس
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
As
یکی به من یاد بده اینجا چجوریه؟؟؟چقدر پیچ در پیچه قبلنا اینجوری نبوداااا
1 Liked
 خوششان آماده از این
Ehsan
مگه قبنا هم اینجا بودی....!!?
نفس
اگه یکم مث من باهوش بودی الان نباید این حرفومیزدی.
As
آره احسان جان من از پیشکسوتان گرتوپم
As
نفس یعنی من خنگم؟؟خخخخخخخخخ. بیا به من یاد بده یکم بلد نیستم هیچی
نفس
اون ک بلهههههههههههههههه.
Ehsan
به روز کرده تصویر پروفایل را.
نفس
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
1 Liked
 خوششان آماده از این
ad
خدارحمتت کنه :)
نفس
آزارم میدهی ؛
به عمد ...یا غیرعمد خدا میداند...
اما من آنقدر خسته ام ,
آنقدر شکسته ام که هیچ نمی گویم ...
حتی دیگر رنجی...
نفس
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
خدا...دنیات ته نامردیه...
1 Liked
 خوششان آماده از این
ad
As
به روز کرده اطلاعات پروفایل را.
1 Liked
 خوششان آماده از این
ad
نفس
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
تقدیم به همه شماعزیزان.خوشحالم دوباره هستین.
نمایش بیشتر